Wat is biofotonen therapie?

Biofotonen zijn uiterst zwakke lichtstralingen van biologische aard. Alle levende organismen stralen biofotonen uit die niet met het blote oog kunnen worden gezien, maar wel kunnen worden waargenomen met speciale apparatuur. Deze lichtstraling is een indicatie van de toestand waarin het levende organisme zich bevindt.

de Chiren

Wetenschappelijk is aangetoond dat alle levende organisme licht nodig hebben voor het aansturen van biochemische reacties in de cellen, beheersing van groei, differentiatie en informatie uitwisseling tussen de cellen. De cellen van het lichaam stralen licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Dit licht is van nature sterk gebundeld. Echter, onder invloed van storingen verzwakt dit licht en krijgt dan een chaotisch karakter. Het lichaam is dan niet meer in staat om zijn zelf-herstellend vermogen in te schakelen en raakt steeds meer verstoord, hetgeen tenslotte tot ziekte leidt.

Tijdens de biofotonen therapie worden de oorzaken van de storingen opgespoord en opgelost. Voor het opsporen van de oorzaken van de storingen wordt gebruik gemaakt van het hiervoor ontwikkelde apparaat: de Chiren.