Wat is biofotonen therapie?

Biontologie is een innovatief therapeutisch systeem welke werkt met licht op basis van biofysica, dus het werkt met de biofysische processen. Hierbij is de uitstraling van fotonen relevant voor onze gezondheid. Biofotonen zijn elementaire lichtdeeltjes, die door cellen worden voortgebracht. Deze cellen stralen licht uit en dit speelt een vitale rol in het behoud van leven. Met dit licht wordt er ultra snel informatie uitgewisseld tussen cellen, weefsels en organen. Het is een informatiedrager.

Elke cel van het lichaam stoot grofweg 100,000 fotons per seconde uit als een van zijn regulieren fysiologische functies. Deze uitstoot concentreert zich langs de optische banen binnen het lichaam welke een communicatienetwerk vormt tussen organen en weefsels, draagt informatie mee dat de biochemische- en functionele regulatie beïnvloed en gaat het lichaam uit via specifieke eindpunten. De kwaliteit van de uitstoot varieert naar gelang de gezondheidsconditie van het lichaam.

Met deze methode beoordelen en corrigeren we milde tot zware verstoringen van het bio optische regulatie systeem van het lichaam. Biofotonen communicatie is gemakkelijk te beïnvloeden. We verbeteren de kwaliteit van het fysiologisch licht binnen de optische banen door middel van corrigerende impulsen waarmee de geleidbaarheid van een optische baan stabiliseert.

We werken met de Chiren 3.0. Dit systeem filtert, past de lichaamseigen foton emissie aan en geeft deze via de therapie terug aan het lichaam. Hierbij wordt het gezonde, harmonieuze licht versterkt, het ongezonde en chaotisch licht omgekeerd.

Deze therapie heeft voordeel voor mensen die ziek zijn, maar tevens voor relatief gezonde mensen met weinig tot geen symptomen. Het systeem geeft inzicht in het gehele lichaam op functioneel niveau en is voor velen geschikt.