Elektrostress

Atomen zien er ongeveer net zo uit als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daaromheen draaien de elektronen, net zoals we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Zoals de aarde ook om zijn eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee. Bij elektrostress, welke ook wel Elektron Spin Inversie wordt genoemd, draaien de elektronen de verkeerde kant op.

Komt dit bekend voor?

Ook na een goede nachtrust staat u nog vermoeid op, u voelt dat uw energie niveau laag is, soms heeft u zelfs van het ene op het andere moment "energie lekkage", er is een lichte druk boven uw ogen merkbaar en u heeft last van duizelingen, u bent prikkelbaard en/of ongeduldig, vooral bij grote winkelcentra wordt u snel vermoeid en moet u meestal gapen. Dan heeft u waarschijnlijk een spin inversie!

Dit is te corrigeren door de biofotonen therapie. Tijdens de behandeling wordt het lichaam en het aura dusdanig versterkt dat de kans op een spininversie steeds kleiner wordt.

Hoe komt u aan een spin inversie?

Veel wordt dit veroorzaakt door een magneetveld dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting in te bewegen. Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, de elektrische leidingen, elektrische apparatuur, draadloze internet, modems, bluetooth apparatuur, onze bedden etc. geven enorme velden af, hetzij van aardmagnetische- dan wel elektromagnetische of elektrische aard.