Wie wel en wie niet?

In principe kunnen alle functionele verstoringen worden behandeld. Dat komt doordat er geen ziektes behandeld worden, maar het eigen immuunsysteem wordt in staat gesteld problemen te herkennen en op te lossen.

Soms kan de ziekte niet volledig worden weggenomen, maar het is dan wel mogelijk om de organen/structuur te verbeteren. Op die manier heeft biofotonen therapie een positieve invloed op de kwaliteit van leven. 

Enkele medicijnen zoals hormonen, corticosteroiden, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers veroorzaken een dergelijk grote belasting voor of verstoring in het lichaam, dat de genezing wordt vertraagd. Behandeling blijft in dit geval echter wel mogelijk.

Metalen onderdelen in het lichaam zoals pacemakers, schroeven, implantaten (kunstheup, kunsthartklep) leveren geen probleem. Zij kunnen overigens wel een constante stoorfactor zijn, vanwege hun lichaamsvreemde frequentie, maar dit neemt niet weg dat andere verstoringen opgeheven kunnen worden, waardoor de gezondheid toch aanzienlijk kan verbeteren.

Wie kunnen er niet behandeld worden?

1. Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan

2. Mensen met kunstmatige slangen, shunts, plastic bloedvaten of varkenshartkleppen

Voorbeelden van aandoeningen/ziektes die behandeld kunnen worden:

ADHD, Allergies, Anciety, Asthma/Bronchitis, Arthritis, Arthroses, Autism, Bladder infections, Back- and/or joint pains, Candida infections, Chronic Fatigue, Depressions, Diabetic, Dyslexia, Endometriosis, Eczema, Electro Smog issues, Food poisoning, Fybromyalgy, Heart diseases/disturbances, Intestins issues (Crohn disease, Collilitis Ulc), Musle/nerve ailments, Migraine/headaches, Pfeiffer/Lyme's disease, PMS, Stomach (acid) issues, Stress ailments, vaccin damage, Whiplash/scar treatments